Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Wat doen wij?

Wat doen wij?
De leden stellen zich ten dienste van de gemeenschap, via hulpverlening aan diverse sociale en culturele projecten, waar de overheid of andere instanties helemaal niet ofwel te laat ingrijpen. Zij dragen hun steentje bij voor acties in de eigen regio, maar ook aan projecten van het District, de Divisie en Kiwanis International.

Kinderen helpen

Hun aandacht gaat vooral uit naar de bescherming van de kinderen, hulp aan bejaarden, financiële giften aan diverse instellingen en hulp aan personen in nood. Wij geloven in mensen en hun verlangen om hun levensstandaard te verbeteren. Daarom verschaft Kiwanis de nodige instrumenten om die mensen te helpen.

Jaarlijkse projecten

We organiseren projecten met duidelijk gedefinieerde doelstellingen. Zo heeft Kiwanis International zich bijvoorbeeld, in samenwerking met UNICEF, geëngageerd om 75 miljoen US dollar in te zamelen om de aandoeningen die veroorzaakt worden door een jodiumtekort de wereld uit te helpen.

Eén van de gevolgen van jodiumtekort is een verminderd leervermogen bij kinderen en dat is nu net wat de aandacht van Kiwanis op deze kinderen deed vestigen. Maar dit is niet ons enige project.

Kiwanis pop

ledere Kiwanis Club, waar ook ter wereld, heeft zijn eigen projecten, waardoor zowel mensen in de onmiddellijke omgeving of regio worden geholpen, als ver over de grenzen heen. Zo is er het reeds wijdverspreide project waarbij we fietshelmen schenken aan kinderen.

Via Special Olympics, dat door Kiwanis gesponsord wordt, kunnen mentaal gehandicapten uitblinken in sportproeven. Het meest opvallend project is echter de Kiwanis Pop.

Angst wegnemen

Wij schenken deze pop aan ziekenhuizen voor kinderen die een medisch onderzoek of een chirurgische ingreep moeten ondergaan. Via de pop wordt op een visuele manier aan het kind duidelijk gemaakt welke behandeling het te wachten staat.

Op die manier proberen we de angst van het kind zoveel mogelijk weg te nemen. Nadien wordt de pop het persoonlijke vriendje van het kind en kan hij ze mee naar huis nemen.

Kinderen een toekomst geven

Dit is zowat in een notendop waar Kiwanis voor staat: aan kinderen een toekomst en vertrouwen geven. Want zij moeten de kans krijgen om te leven en te leren, onder eender welke omstandigheden en zonder een onderscheid te maken in ras, godsdienst of huidskleur.